Cecília Gassull

Formació en Cuirasses de la veu

Curs presencial per a profess@r de cant, de teatre o logopedes

Proposta inicial

75 h + 25 h residencial = 100 h

PREU: 1550 €, inclou material i residencial/ 1100 € convalidant M1i M2/ 1140 € només cursant els mòduls Des del cos físic (Possibilitat de fraccionar pagament).

5 mòduls de divendres tarda a diumenge matí 

2 mòduls (M6-M7) que es fan en un residencial de dijous tarda a diumenge matí

Hi ha l’opció de fer només M1-M2-M3

  • Ser profess@r de cant, de teatre o logopeda
  • No es poden fer els mòduls emocionals i energètics sense haver fet el cos físic
  • Estudiants del postgrau de veu de la URL a partir del 2012 poden convalidar els mòduls “des del cos físic” M1-M2

M1 4-5-6 d’octubre; M2 8-9-10 de novembre; M3 10-11-12 de gener: M4 7-8-9 de febrer; M5 14-15-16 de març; M6-M7 17-18-19-20 d’abril

En alguns mòduls hi haurà la col·laboració de diferents professional experts en àrees concretes.

1       DES DEL COS FÍSIC I.

1.1       Exploració de les pròpies cuirasses i com acompanyar-les a tercers

1.2       El patró corporal: exploració del propi patró i dels altres

1.3       Teoria de l’exploració i la relació cos-veu

1.4       Pelvis, cames i peus

1.5       Explicació dels moviments i com dirigir-los

2       DES DEL COS FÍSIC II.

2.1       Gest respiratori. Observació del propi gest i dels altres a través del cos

2.2       Moviments diafragma toràcic i diafragmes secundaris

2.3       Intercostals i abdominals

2.4       Explicació dels moviments i com dirigir-los

2.5       Cintura escapular

2.6       Explicació dels moviments i com dirigir-los

2.7       Coll, mandíbula, paladar  llengua

2.8       Explicació dels moviments i com dirigir-los

3       DES DEL COS FÍSIC III.   

3.1       Una visió del treballat des de l’anatomia pel moviment

4       DES DEL COS EMOCIONAL i MENTAL I.

4.1       Exploració de nou de les cuirasses de la veu focalitzant-nos en la part emocional, les creences que l’alimenten i fets traumàtics desencadenants.

4.2       Observar les emocions del cos de l’altre. Captació

4.3       El diàleg amb l’inconscient com a eina de treballar. Creences

4.4       Treball emocional de la pelvis i de les creences que la sustenten

4.5       Treball emocional del diafragma i de les creences que la sustenten

5       DES DEL COS EMOCIONAL I MENTAL II.

5.1       Despertant la percepció subtil.  -Elisenda Renom- 

5.2     Treball emocional del cor i de les creences que la sustenten

5.3     Treball emocional del coll i mandíbula i de les creences que la sustenten

5.4     Les meditacions guiades i el diàleg amb l’inconscient com a eina per treballar les cuirasses emocionals de la veu i les creences que les sustenten

6       DES DEL COS ENERGÈTIC.

6.1       Les bases de l’energia 

6.2     Llegir l’energia de l’altre

6.3     Treball energètic sobre laringe, paladar, mandíbula

6.4     Treball energètic sobre plexe, cintura escapular i pelviana

6.5     Ens deixem portar i treballem el que sentim que necessita l’altre

7       DES D’ON TREBALLEM.

7.1     El rol del terapeuta: quin és el teu rol com a professional i quin és el rol de la persona atesa

7.2     La relació d’ajuda

7.3     El vincle terapèutic

7.4     La transferència i al contratransferència

7.5     Estructura de defenses, evitacions, anul·lacions de resistències.

7.6     El triangle dramàtic

7.7     Casos pràctics